Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825337677 ЕТ "Камен Гоцев -Колъм"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Асеновград 4230 Асеновград пл. "Акад. Н. Хайтов" № 3, ет.4, гр. Асеновград
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Техническа помощ BG161PO001-5.3.02-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз