Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име US907201314 IEEE Computer Society
Седалище Държава: САЩ (United States of America) 10662 los Vaqueros CIRCLE
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на Клъстер на софтуерните инженери на национален и международен пазар BG161PO003-2.4.02-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз