Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 203219624 "Психоаналитичен институт ТОЛК" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София област София (столица), община Столична гр. София 1142 район р-н Средец Патриарх Ефтимий No 9, ет. 1, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции” BG051PO001-5.2.12-0076-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз