Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176848478 ИКАП ПРАГМАТИКА ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1592 София ул. ХРИСТОФОР КОЛУМБ № 43 ет.8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарното позициониране на "ХЕПИ КЛЪСТЕР" и на неговите членове" BG161PO003-2.4.02-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз