Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104692294 АЛБЕНА 07-АЛБЕНА БОГДАНОВА
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Павликени 5200 Павликени РУСКИ No 19, вх. Б, ет. 2, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени“ BG051PO001-7.0.07-0135-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз