Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123583919 "ВАЛПЕ" ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. "Цар Калоян" бл.36, вх.Б, ет.3, ап.51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз