Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148068193 "Треада" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Цар Симеон"№ 93
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Треада" ООД 17.12.2009 9 788 9 788 0 9 788 11,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – Каварна за етническа толерантност BG051PO001-4.1.05-0100-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз