Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176801382 ДЗЗД "Обединение модерен транспорт"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к "Хаджи димитър", ул.В. Кънчев" № 26, ет.7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА BG161PO001-1.5.03-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз