Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176802139 Инфрастрой - Ами
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н "Студентски", бул "Симеоновски шосе"85,буква 3, вх. Б, ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в Община Варна" BG161PO001-1.2.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз