Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 203069516 Обединение Варна 2012
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна р-н Одесос, бул. Вл Варненчик 99, ет1, ателие 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в Община Варна" BG161PO001-1.2.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз