Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121228638 ЕСИ-КО
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Област София (столица); Община Столична; ПК 1505; Населено място гр. София; Район р-н Оборище; ул. ОБОРИЩЕ 78; Ет. 1; Ап. 2;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване конкурентоспособността на "Кафина 13" ООД чрез повишаване енергийната ефективност и въвеждане на енергоспестяващи технологии. BG161PO003-2.3.02-0342-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз