Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 814250947 ЕТ «Санди Александър Иванов»
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Свищов 5250 Свищов ул. ЧЕРНИ ВРЪХ No 72, вх. Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд и превенция на рисковете за здравето и безопасността на работното място BG051PO001-2.3.03-1056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз