Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176227603 Същина
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Райко Жинзифов, № 40, ет. 1 ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентоспособността на компаниите чрез въвеждане на иновативни бизнес услуги" BG161PO003-2.4.02-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз