Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176704442 ДЗЗД "Обучения ЦПО"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1612 София ул. „Хайдушка гора“ 19, ет. 7, ап. 31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение BG051PO001-3.1.10-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз