Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102062918 ЕТ "ТУТО - Костадин Кънев"
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. "Антим I" № 29
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“ BG051PO002-2.2.14-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз