Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175387957 "Богоев консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Люлин № 838, вх. Д, ет.2, ап.113
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” BG161PO001-5.3.02-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз