Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101028772 ЕТ"Руми - Румен Пачов"
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Сандански 2817 Левуново с.Левуново
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Разкриване на социални услуги –ново начало за децата и младежите с увреждания ” BG051PO001-5.2.12-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз