Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200128475 ДИДИЕМС
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. ЯНЕ САНДАНСКИ №15 вх.2 ет.1 ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Иновативни методи за обучение и мотивация при интегрирани групи от различни поколения. BG051PO001-7.0.07-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз