Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121135059 ШАТОЛ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1592 София район р-н Искър ж.к. ДРУЖБА, - No -, бл. 88, вх. Д, ет. 3, ап. 77
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Облачни Решения за Малкия Бизнес (Small Business Cloud Solutions - SBCS) BG161PO003-1.1.05-0089-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз