Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123621241 "Класик 2002" ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. "Руски" №84, вх.А, ап.11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване условията на труд на работещите в "Групова Практика за Първична Медицинска Помощ – Сливен” ООД, гр. Сливен" BG051PO001-2.3.03-1146-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз