Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176744209 Консорциум "ИнтегРеджио" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул. "Цар Симеон" 37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград". BG161PO001-5.3.03-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз