Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126041763 ООД "АРКА ПРОЕКТ"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр. Хасково, ул. "Драгоман" 10а, ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подобряване качеството на човешките ресурси чрез обучение по бизнес услуги 03.04.2008 10,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково” BG161PO001-1.4.09-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз