Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000697600 Държавна агенция Архиви
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Московска 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви” 15.11.2011 242 467 242 467 0 242 467 12,00 Приключен
Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви” 18.09.2012 174 889 174 889 0 174 889 18,00 Приключен
Компетентно и ефективно обслужване на обществото и гражданите от служителите в Държавна агенция “Архиви” 06.01.2014 82 833 82 833 0 82 833 9,00 Приключен
Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА) 24.02.2014 269 641 269 641 0 269 641 22,50 Приключен
Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи, за целите на автоматизиран обмен на информация и данни 30.10.2014 0 0 0 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз