Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202000816 "АДАН -2012" ЕООД
Седалище Област: Перник Oбщина: Радомир 2400 Радомир ж.к. Младост бл.6, ет.3, ап.9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Професионална квалификация и заетост BG051PO001-1.1.09-0081-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз