Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176782302 ДЗЗД "Плевен 2014"
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен 5800 гр.Плевен, област Плевен, община Плевен ул.ДОЙРАН 138 ет.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
интегриран градски транспорт на Плевен BG161PO001-1.5.03-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз