Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202072210 Престиж 95 ДМ ООД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Калипетрово АЛЕН МАК № 29А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на подобрени условия на труд в предприятие "ЛЕС КОМЕРС 94" ЕООД " BG051PO001-2.3.03-0512-C0001
"Организация на трудовите процеси и безопасността при работа в "Камбера и син БГ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0713-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз