Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176699212 ДЗЗД "РАЗВИТИЕ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" № 20, вх. Б, ет. 4, офис 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик BG161PO001-5.3.02-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз