Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120598667 "АНИГЕР" ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян ул."Кокиче" 5, вх.В, ап.28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"По-сигурни и защитени на работа!" BG051PO001-2.3.03-0720-C0001
"Подобряване на условията на труд в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян" BG051PO001-2.3.03-0638-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз