Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202849538 Кетъринг Смолян ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян ул. Петко Гидиджийски № 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Зелена и достъпна градска среда на гр.Смолян - централна градска част” BG161PO001-1.4.09-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз