Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160110452 "УАЙНЕТ" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул."Цар Борис ІІІ Обединител"12, ет.1, ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Устойчиво развитие чрез осигуряване на здравословен и безопасен труд в "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД" BG051PO001-2.3.03-0371-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз