Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200003094 кирезиев груп еоод
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. кавала 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията на труд в "Електростарт" АД BG051PO001-2.3.03-0349-C0001
"Повишаване на енергийната ефектвност на "Електростарт" АД - приоритет и важна инвестиция за отговорно бъдеще" BG161PO003-2.3.02-0360-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз