Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 129009710 Държавна агенция „Национална сигурност”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. Черковна 90
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване административния капацитет на държавни служители на ДАНС в областта на съвременните методи и практики по превенция и противодействие на корупцията в Изпълнителната, Съдебната и Законодателната власт 06.06.2013 72 966 72 966 0 72 966 12,00 Приключен
„Повишаване на чуждоезиковата компетентност и комуникационните умения на служители на Държавна агенция „Национална сигурност” 06.06.2013 75 470 75 470 0 75 470 12,00 Приключен
Повишаване компетентността на служителите и качеството на дейностите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и оптимизиране взаимодействието й с държавните институции, бизнеса и гражданите 06.06.2013 70 363 70 363 0 70 363 12,00 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация 08.07.2013 781 536 781 536 0 781 536 18,00 Приключен
Въвеждане на стандартна информационнo- комуникационнa система със защитен Интернет портал за електронно обслужване на държавната администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм. 05.02.2014 255 501 255 501 0 255 501 18,00 Приключен
Надграждане на получените знания и развиване на специфични компетентности на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнението на законовите им правомощия 12.09.2014 81 940 81 940 0 81 940 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз