Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 820162494 Едноличен търговец "СИДИНГ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Луковит 5770 Луковит ул."Александър Стамболийски" № 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Обучение за професионална квалификация професията "Шивачки" и ключови компетенции на 43 заети лица от гр.Луковит 07.04.2008 6,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ти не си сам” – предоставяне на социални услуги за деца и възрастни хора на територията на община Луковит” BG051PO001-5.2.07-0038-C0001
Квалификация и мотивация за успешна реализация BG051PO001-1.1.10-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз