Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175466251 Адвокатско дружество "Коджабашев и съдружници"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1799 София ж.к. Младост 2, вх. Б, ап. 41
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Укрепване и разширяване на офиса за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на грожданите при бедствия и кризи" BG161PO003-1.2.02-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз