Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176704271 Обединение "Булчех" ДЗЗД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен 9700, ул. "Хан Омуртаг" № 11, ет. 6, ап. 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства" BG161PO001-5.3.01-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз