Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176653706 ПР 7 КОНСОРЦИУМ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ж.к. Тракия, бл. 204
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Пловдив приз 2014-2020г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град BG161PO001-5.3.02-0009-C0001
Обучението- гаранция за ефективна и компетентна администрация BG051PO002-2.2.12-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз