Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130157720 ПИК 3000 ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Петра“, №7.
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Обучение на служителите на МВР на всички нива за управление при кризи, бедствия и аварии” BG051PO002-2.2.10-0009-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“ BG051PO002-2.2.14-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз