Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201781575 ЕТ "ЗВОНСКА - МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Свищов 5250 Свищов ул.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 26, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработните лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация BG051PO001-1.1.10-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз