Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107552237 Гипсотехника ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул. Орловска 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на условията на труд в "САКСО БГ" ООД" BG051PO001-2.3.03-1111-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Дикси"ООД чрез подобряване на енергийната ефективност" BG161PO003-2.3.02-0223-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз