Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202277215 "Ди Ем Консултинг" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1738 София Район Младост, ж. к. Експериментален 42, вх. 4, ет. 6, ап. 94
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Червен Бряг BG051PO002-2.2.08-0200-C0001
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" BG161PO001-5.3.03-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз