Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103509911 КООРТЕХ
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна р-н Младост, ул. Осми септември/Тролейна 10А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Електромобил "Джи - Ка" и енергийна централа "Джи - Ка 1" с внедрен иновационен продукт "РЕМАЗ"" BG161PO003-1.1.05-0185-C0001
"Изследване конверсията на автомобили за индустриални цели" BG161PO003-1.1.06-0069-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз