Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201840625 "Медийна група Бургас Нова" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. "Генерал Скобелев" № 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено BG161PO001-1.1.09-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз