Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030066853 АЛФА ВЕСЕЛКА ВЕЛЧЕВА
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Черковна 101
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на професионалната компетентност на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията BG051PO002-2.2.09-0079-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз