Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 812174422 Вистамар ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ж.к. Победа, ул."Чаталджа" №52
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на безопасни условия на труд - най-добрият път към успеха на "Булмаркет Шипинг" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0069-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз