Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831700631 ЕЕС - Енергийно ефективни системи ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Младост, бл. 50, вх. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД BG161PO003-2.3.02-0076-C0001
"Намаляване на енергоемкостта на производството в "Билка Лайфстайл" ООД" BG161PO003-2.3.02-0067-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на производството на инертни материали в "Ин технолоджи" ООД" BG161PO003-2.3.02-0092-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "Еврофорест ММО" ООД" BG161PO003-2.3.02-0277-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността чрез оптимизиране на енергийното потребление в дейността на "Джебел-96" ООД" BG161PO003-2.3.02-0303-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в ЕТ "КРЕМЪКОВ-КОРПОРЕЙШЪН-ЕНЧО КРЕМЪКОВ"" BG161PO003-2.3.02-0339-C0001
"Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в дейността на "Джи Ес Пи" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0494-C0001
"Повишаване енергийната ефективност на "Ангел Стоилов-96" АД чрез въвеждане на енергоспестяващо технологично оборудване" BG161PO003-2.3.02-0414-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващо оборудване и използване на ВЕИ в "СТИЛ ЕМ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0451-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз