Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201472389 ОТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Първомай 4270 Първомай ул.Ралица 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Децата на Първомай - равен старт за всички” BG051PO001-4.1.05-0129-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз