Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201809971 ВИВАНСА
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Пирински проход 47 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на знания и умения при моделиране и оптимизиране на бизнес процесите и ит архитектурата и прилагане на методологии за софтуерни проекти в агенция „митници” BG051PO002-2.2.09-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз