Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175973055 Сдружение "Българска асоциация по моделиране и симулации - БУЛСИМ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1592 София ж.к. Дружба 1, бл.99, вх. Б , ет.6 , ап.34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обучение на служителите в Община Павел Баня за по-добро административно обслужване BG051PO002-2.2.08-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз