Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201379861 "АЙ ПИ ФОР ОЛ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1408 София р-н "Триадица", ж.к. "Иван Вазов", ул. "Бурел" № 47
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски" BG161PO003-1.2.02-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз