Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 109069116 ЕТ "Таня Христова - Палма - Светлин Митрев"
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил ул. "Цар Борис І" №82
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Стартираме със „СТАРТ” BG051PO001-7.0.07-0123-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз